Category Archives: Без рубрики

Империализм ва социализмдаги ажралиш

By | 18/08 2016

Империализм билан Европадаги ишчилар ҳаракати устидан оппортунизм қозонган даҳшатли-жирканч социал-шовинизм шаклидаги ғалаба ўртасида боғланиш борми? Бу ҳозирги замон социализмининг асосий масаласидир. Биз партиявий адабиётимизда. 1-дан, ҳозирги давр ва ҳозирги урушнинг имперпалистик хусусиятини; 2-дан, социал-шовинизм билан оппортуннзм ўртасида узвий тарихий алоқа борлигини, шунингдек уларнинг ғоявий-сиёсий мазмуни бирлигини тўла-тўкис аниқлаб олган эканмиз, энди ана шу асосий масалани… Read More »

Марксизмнинг уч манбаи ва уч таркибий қисми

By | 21/03 2016

Маркс таълимотига бутун цивилизация оламидаги жами буржуа фани (ҳам расмий, ҳам либерал фан) беқиёс ғазаб ва нафрат билан қарайди, бу буржуа фани марксизмни қандайдир «зарарли секта» деб билади. Ўзгача қарашни кутиб ҳам бўлмайди, чунки синфий курашга асосланган жамиятда «холис» ижтимоий фан бўлиши мумкин эмас. Ҳарҳолда, бутун расмий ва либерал фан ёлланма қулликни ҳимоя қилади, марксизм… Read More »